Biography

Gürkan Özturan obtained his BA from Bogazici University, in Western Languages and Literatures as well as completing American Studies Programme in 2009, during which he also made sculptures and participated in several international arts fairs. He took a year to research and study at Uppsala University of Sweden, on ethnology, antropology and cultural studies. He completed his first MA at Le Centre International de Formation Européenne where he specialized on the Rise of Radical Right in European Politics in 2010, followed by a second MA at Istanbul Bilgi University, at the Faculty of European Union.

He worked as the editor of Digital Age magazine in Turkey and wrote articles on digital culture with a specific focus on new market variables, digital marketing, digital economy, digital politics and web 2.0’s effects on society and politics. He has also published one book on “Rise of Radical Right in the Balkans during Europeanization Process: Comparative Cases of Greek LAOS and Bulgarian ATAKA Parties

He has served as board member for various NGOs and political movements, currently still a board member for Turkey-European Foundation and is curating and coordinating projects in cooperation with Kultivera (Sweden) and Network of European Digital Youth (Austria). He also works as a writer, editor, translator, moderator, occasionally contributing to international and national publications as well as giving talks on creative activism and social movements.

 

~~~~

 

 

Gürkan Özturan Kırklareli doğumlu ve Istanbul’da Boğaziçi Üniversitesi Batı Dilleri Edebiyatları bölümü mezunudur. Mezuniyetiyle aynı dönemde, 2009 yılında Amerikan Çalışmaları ve Güzel Sanatlar (Heykel) sertifikalarını tamamladı. 2007 yılında İsveç Uppsala Üniversite’sinde Etnoloji, Antropoloji ve Kültür Çalışmaları üzerine bir yıl araştırma yaptı. Avrupa Komisyonu eğitim enstitüsü olan Centre International de Formation Europennee’de Avrupa Çalışmaları ve Uluslararası İlişkiler yüksek lisansı sonrası Istanbul Bilgi Üniversitesi Avrupa Birliği Fakültesinde de ayrıca bir yüksek lisans programını tamamladı.

Digital Age dergisinin editörlüğünü yaptığı süre boyunca dijital kültür, dijital pazarlama, dijital ekonomi ve dijital siyaset üzerine yazılar yayınladı, özellikle web 2.0’ın toplumsal ve siyasi etkileri üzerine incelemelerde bulundu. Hali hazırda bir kitabı bulunuyor “Balkanlarda Avrupalılaşma Sürecinde Aşırı Sağ Partilerin Yükselişi“.

Halen çeşitli sivil toplum kuruluşlarının yönetim kurulu üyeliğinde bulunuyor ve Türkiye Avrupa Vakfı yönetiminde Kultivera (İsveç) ve Network of European Digital Youth (Avusturya) ile farklı projelerin küratörlüğü ve koordinatörlüğünü yürütüyor. Ayrıca, yazar, editör, çevirmen ve moderatör olarak çalışmalarına devam ederek aynı zamanda ulusal ve uluslararası mecralarda yazılarını yayınlamanın yanı sıra yaratıcı aktivizm ve toplumsal hareketler üzerine konuşmalar veriyor.